Ochranné známky

Používanie loga

Ak chcete používať naše logo, postupujte podľa týchto pokynov:
+ "Plne čierne" logo na bielej
+ "Symbol loga" alebo "Logo s názvom"

WebCloud WebCloud WebCloud


Legálne používanie loga

Žiadame vás, aby ste nasledujúci text umiestnili do dolnej časti stránky alebo na stránku s autorskými právami.
"Logo WebCloud je ochranná známka služby WebCloud https://webcloud.io."


Legálne použitie snímky obrazovky produktu

Žiadame vás, aby ste vložili nasledujúci text pod každú snímku obrazovky.
"Logo WebCloud je ochranná známka služby WebCloud https://webcloud.io."