Ochranné známky

Používání loga

Chcete-li používat naše logo, postupujte podle těchto pokynů:
+ "Plně černé" logo na bílé
+ "Symbol loga" nebo "Logo s názvem"

WebCloud WebCloud WebCloud


Legální používání loga

Žádáme vás, abyste následující text umístili do dolní části stránky nebo na stránku s autorskými právy.
"Logo WebCloud je ochranná známka služby WebCloud https://webcloud.io."


Legální použití snímku obrazovky produktu

Žádáme vás, abyste vložili následující text pod jakýkoli snímek obrazovky.
"Logo WebCloud je ochranná známka služby WebCloud https://webcloud.io."