Cenník

 • ZDARMA

  Prehľad Uložené spojenia
  Pripojenia Súbory: Lokálne, FTP
  Databázy: MySQL, MSSQL, PostreSQL

  Editor Kód: Všetky dátové typy
  Statika Všetky súborové typy
  Server -
  URL WebCoud
  Domén -
  Priestor 100 MB
  Prenos 1 GB
  Zálohy -
  Podpora -
  Umiestnenie Írsko
  0€ / mesiac
  Prihlásiť sa
 • ŠTART

  Prehľad Uložené spojenia
  Pripojenia Súbory: Lokálne, FTP
  Databázy: ElasticSearch, MongoDB, MySQL, MSSQL, PostreSQL, SQLight
  Editor Kód: Všetky dátové typy
  Statika Všetky súborové typy
  Server -
  URL Vlastná
  Domén 10
  Priestor 100 MB
  Prenos 1 GB
  Zálohy Každých 24h x 1d
  Podpora SLA <3 dni
  Umiestnenie Írsko
  1€ / mesiac
  Prihlásiť sa
 • PRO

  Prehľad Uložené spojenia
  Pripojenia Súbory: Lokálne, (S)FTP
  Databázy: ElasticSearch, MongoDB, MySQL, MSSQL, PostreSQL, SQLight
  Editor Kód: Všetky dátové typy
  Statika Všetky súborové typy
  Server Bash, Cron, PHP, NodeJS
  URL Vlastná
  Domén Bez obmedzenia
  Priestor 1 GB
  Prenos 10 GB
  Zálohy Každú 1h x 5d
  Podpora SLA <1 day
  Umiestnenie Podľa dostupného výberu
  10€ / mesiac
  Objednať
* Fakturácia sa vykonáva po objednaní a zaúčtovaní kreditnej karty. Viď Časté otázky.