Cenník

 • ZDARMA

  Produkčne si skúšate našu službu.
  Domény 1x
  Priestor 10 MB
  Prenos 100 MB
  Zálohy Každých 24h x 1d
  Miesta Írsko
  Podpora Chat , Email ; SLA <3d
  0 € / mesiac
  Prihlásiť sa
 • ŠTART

  Ste s nami spokojný.
  Domény 10x
  Priestor 100 MB
  Prenos 1 GB
  Zálohy Každých 24h x 1d
  Miesta 1x Svet
  Podpora Chat , Email ; SLA <2d
  1 € / mesiac
  Prihlásiť sa
 • PRO

  Myslíte to s nami vážne.
  Domény 100x
  Priestor 1 GB
  Prenos 10 GB
  Zálohy Každú 1h x 5d
  Miesta Viacnásobne Svet
  Podpora Chat , Email ; SLA <1d
  10 € / mesiac
  Prihlásiť sa
* Fakturácia sa vykonáva po objednaní a zaúčtovaní kreditnej karty. Viď Časté otázky.
** Pod položkou "Domény" sa myslí "doménové prepojenia" na Vaše vlastné domény kúpené u doménového poskytovateľa. Viď Časté otázky.